QUEEn

Sabrela

elegancia a honosnosť

Poťahovou látkou Queen od firmy Sabrela môžete zvýrazniť eleganciu vášho starožitného nábytku. Pre zachovanie honosnosti látky Queen je však dôležité upriamiť pozornosť na jej údržbu, ktorá je náročnejšia. Čistiť ju je možné prostredníctvom šampónovania bežnými čistiacimi prostriedkami za použitia mäkkého materiálu ako hubka či handra. Čistenie hrubými materiálmi ako kartáčikom je nevhodné. Tak isto nie je vhodné použiť chemické rozpúšťadla a vystavovať materiál priamemu slnečnému žiareniu.

Vzorky